Styret 2014
Leder: Kristine Gangnæs 
N leder: Susan Grepperud 
Sekretær: Tore Severinsen 
Kasserer: Tone Granlund 
Styremedlemer: Ronni Severinsen , Jan Lunder
Varamedlemer: Svein  Nordberg, Jan Sofus Haugen

Ungdomsutvalg:
Leder: Marius Gangnes
Medlemmer: Ronny Granerud, Ronni Severinsen ,Hans Vidar Stenerud

Revisorer:
Terje L Sørdal ,Leif Stillingen

Valgkomité :
Egil Granerud ,Reidar Granerud ,Nils Granerud

Styret 2013
Leder: Arne Jørgen Gangnes
N leder: Susan Grepperud
Sekretær: Tore Severinsen
Kasserer: Tone Granlund
Styremedlemer: Marius Gangnes, Ronni Severinsen 
Vara: Svein Nordberg, Jan Sofus Haugen

Ungdomsutvalg
Leder : Kristine Gangnæs 
Medlemmer: Ronni Granerud ,Ronni Severinsen ,Christian Olebakken, Marius Gangnes

Materialforvalter: Svein Nordberg 
Revisorer: Terje L Sørdal, Leif Stillingen

Valgkomité :Jan Lunder,Egil Granerud, Reidar Granerud 

Styret 2012

Styret: Leder              Arne Jørgen Gangnes             Gjenvalgt        1år       På valg igjen 2012

            Nestleder        Susan Grepperud                   Ny                   2år       På valg igjen 2013

            Sekretær         Tore Severinsen                      Gjenvalgt        2år       På valg igjen 2013

            Kasserer          Trude W Haugen                   Ny                   1år       På valg igjen2012

            Styremedl.      Marius Gangnes                     Ikke på valg    2år       På valg igjen 2012

                                   Ronni Severinsen                   Ikke på valg    2år       På valg igjen 2012

            Varamedl.       Svein Nordberg                      Ikke på valg    2år       På valg igjen 2012

                                   Jan Sofus Haugen                  Ikke på valg    2år       På valg igjen 2012

            Matr.forv.       Svein Nordberg                      Gjenvalgt        2år       På valg igjen 2013

            Ungd.utv.       Kristine Gangnæs, leder        Ikke på valg    2år       På valg igjen 2012

                                   Ronny Granerud                    Ikke på valg    2år       På valg igjen 2012

                                   Ronni Severinsen                   Gjenvalgt        2år       På valg igjen 2013

                                   Marius Gangnes                     Ny                   2år       På valg igjen 2013

            Instuktører      Ronny Granerud                    Gjenvalgt        2år       På valg igjen 2013

                                   Christian Olebakken              Ikke på valg    2år       På valg igjen 2012

            Valgkomite     Ole Sæther                             Ikke på valg    3år       På valg igjen 2012

                                   Jan Lunder                              Ikke på valg   3år       På valg igjen 2013

                                   Egil Granerud                        Ny                   3år       På valg igjen 2014

            Revisorer        Leif Stillingen                        Gjenvalgt        2år       På valg igjen 2013

                                   Terje Sørdahl                          Gjenvalgt        2år       På valg igjen 2013

 


Styret 2010
Leder:      Arne Jørgen Gangnes tlf 90101211
Nestleder:Fredrik Strengen         tlf 92420401
Sekretær:Tore Severinsen          tlf 99270865
Kasserer: Aud Ø Gangnæs          tlf 97043872
Styremedl:Jan Lunner
                 Kåre Sæther
                 Susann Grepperud
Ungdomsleder: Susann Grepperud: tlf 91531130

Litt historie
Søndre Høland Skytterlag ble stiftet 24.3.1913 under navnet Dalefjerdingen Skytterlag.

6.januar 1925 fikk laget sitt nåværende navn

Lagets ledere har vært som følger:

 

1913-1913 Hans Hauger      1914-1914 Gabriel Logn

1915-1915 Johan Sandem    1916-1917 Gulbrand Fallet

1918-1919 Karl Dahl             1920-1920 Rolf Gangnæs

1921-1921 Johan Sandem    1922-1925 Holm Mauernes

1926-1929 Thor Gangnes     1930-1930 Arnt Enger

1931-1937 Johan A Lindahl   1938-1939 Aage Gangnæs

1940-         Ivar Burhol         1945-1948 Gulbrand Fallet

1949-1949 Sverre Olsen       1950-1950 Rolf Nerdrum

1951-1951 Gulbrand Fallet    1952-1952 Rolf Nerdrum

1953-1954 Kristian Moen       1955-1955 Gulbrand Fallet

1956-1959 Rolf Nerdrum       1959-1960 Thor Narvestad

1960-1960 Rolf Nerdrum       1961-1961 Arne Haugen
1962-         Rolf Nerdrum        mellom 1961 og 1972 er det ikke notert at årsmøte er avholdt

1972-1974 Trygve Heireth    1975-1980 Jan Sofus Haugen

1980-1983 Arne M Pettersen 1984-1994 Reidar Granerud

1995-1998 Arne J Gangnes   1999-2001 Svein Nordberg

2002-2013  Arne J Gangnes    2014-          Kristine Gangnæs

 

 

Inneskyting

24.01.2006